Aktuality

Energetická krize - hlídáme podporu pro členy

Energetická krize nás zaměstnává všechny, a tak se snažíme pro naše členy zjistit veškeré aktuální informace a především zajistit, aby nebyli opomenuti v žádných podpůrných programech. Více v článku.

Ukrajina – koordinace nabídek ubytovacích kapacit

ADR vyzívá své čeleny, aby volené ubytovací kapacity, které mohou nabídnout pro uprchlíky z Ukrajiny, nabízely přímo přes dobře organizovaná uprchlická centra, nebo krajská koordinační centra, čímž se urychlí celý proces pomoci. Kontakty naleznete v článku. Děkujeme, že pomáháte!

Rovné podmínky pro lyžáky 2021/22

Vše, co platilo doposud jen pro školy, bude platit pro jakýkoli lyžák, ať ho pořádá kdokoli (spolek, cestovní kancelář, zaměstnavatel apod.). O tuto změnu jsme velmi stáli, rovné podmínky pro všechny jsou důležité. Více v článku.

Valné shromáždění doplnilo předsednictvo

Valné shromáždění doplnilo pro běžící volební období předsednictvo a stanovilo další vize a cíle Asociace, došlo ke změnám stanov, které ukotvily potřebný širší záběr Asociace. Více v článku.

Valné shromáždění ADR 2021

Zveme vás na Valné shromáždění ADR 2021 - více v článku. https://www.adrek.cz/aktuality/valne-shromazdeni-adr-2021

Pomáháme dětem z vesnic postižených tornádem

Pomáhali jsme dětem z vesnic zasažených tornádem. Zástupce ADR a ACK ČR, Adam Gebauer, se za Cestovní kancelář CK2 ujal žádosti o pomoc při organizaci speciálního tábora pro děti z Moravy v Praze. S celou myšlenkou přišla paní Janečková, které spolu s partnery a donátory patří velký dík. Celá akce se neuvěřitelně vydařila. Více v článku, včetně fotogalerie a webu tábora.

Doporučení pořadatelům táborů - tisková zpráva

V zájmu eliminace možných výskytů doporučujeme všem zúčastněným PCR testy max. 72 hodin před táborem. Vláda stanovila limit benevolentnější, ale je v zájmu nás všech si toto sami pro sebe zpřísnit. Řešit COVID na táboře nikdo jistě nechceme. Důvodem je vyšší přesnost PCR testů oproti antigenním testům. Více v článku.

Shoda na podmínkách účasti dětí na letních táborech

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rady dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech. Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat, a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. Více v článku.

Tisková zpráva - ADR nesouhlasí s testováním na táborech každých 7 dnů

„Žádáme MZ o změnu pravidel pro tábory. Nevidíme důvod pro opakování testů na táborech každých 7 dnů." shodují se organizátoři táborů sdruženi v České radě dětí a mládeže, v Asociaci dětské rekreace a Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže ČR. Tisková zpráva v článku.

Manuál pro tábory 2021

Podařilo se, zde naleznete zveřejněný manuál pro pořádání letošní táborů, tedy pro léto 2021. https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021. Přímý proklik a další informace nad rámec opatření v článku.

Časté dotazy na testy před a na táboře

Manuál pro letní tábory - je velmi podobný tomu z loňského roku. Nic nového navíc tam není, světlo světa snad spatří tento týden, tedy do 6.6.2021.

Testování - mimo manuál jednáme s ministerstvem zdravotnictví ohledně testů na letních táborech. Prozatím je dohoda následující - určitě bude potřeba test před nástupem dítěte na tábor. Pravděpodobně PCR, který si rodiče zajistí na jakémkoliv odběrovém místě v ČR - více v článku.

Otevřený dopis svazů a asociací k novému návrhu kompenzací

Asociace dětské rekreace podporuje a je signatářem otevřeného dopisu svazů a asociací k novému návrhu kompenzací. Podporujeme snahu vrátit se k návrhům Hospodářské komory, které jsou spravedlivější a vycházejí ze znalosti podnikatelského prostředí. Celé znění v detailu zprávy.

COVID - Cestovní kanceláře - prodloužení výzvy

Naší asociaci ADR se podařilo ve spolupráci s AČCKA a ACKČR vyjednat prodloužení programu COVID - Cestovní kanceláře. Pomáháme tak kancelářím, které díky vládním opatřením a bující epidemii mají uzavřenou provozovnu, nebo zaměstnance na ošetřovném, v karanténě či nemocné. Tím se všem komplikovalo podání v původním termínu. Podařilo se získat cenné tři týdny navíc.

CK2 ve spojení s ADR podpořili protest zájezdových autobusů a poukázali na problém zařazení školních akcí do PES1

Adam Gebauer za CK2 a Miroslav Topinka za ADR se zúčastnili 20.12.2020 akce zájezdových dopravců, na které médiím prezentovali velmi problematické zařazení školních akcí do stupně PES1. Již od konce jara 2020 cestovní kanceláře a členové ADR žádají o zařazení školních akcí, tedy výletů, kroužků, škol v přírodě, lyžařských kurzů apod. alespoň do stupně 3, do které spadá široká veřejnost. Více a Aktualitách.

"COVID školy v přírodě" pro ubytovatele zveřejněn

MMR zveřejnilo na základě našeho snažení a návrhů finální podobu výzvy k dotaci a k podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě. Přejeme všem členům Asociace, aby se Vám podařilo v rámci výzvy "Covid - školy v přírodě" získat maximum. Pokud ještě nejste členy, přihlaste se zde, zabere to pár minut a přináší jistotu, že se za Vás budeme i nadále prát. Více v článku.

ADR prosadila na MMR "COVID školy v přírodě" pro ubytovatele

Jako obrovský úspěch lze označit snahu zejména místopředsedy ADR, Romana Houšky, který po několika měsíční práci prosadil na MMR "COVID školy v přírodě" pro ubytovatele. Tento program má odškodnit zmařené pobyty z června 2020. Program je schválen a v tuto chvíli se doplňují poslední parametry, které v základu vycházejí z COVID ubytování, tedy z Evropských směrnic. Pokračování v Aktualitách.

Vládní restrikce tvrdě zasáhnou i zájmové kroužky

„Už od začátku září byly zájmové aktivity nedoporučovány. Mělo to dopad na jejich provozovatele. Rodiče jim odmítli zaplatit školné na pololetí a posílají ho měsíčně. I kdyby tyto aktivity pořádaly neziskovky a nešlo o horentní zisky, stále mají fixní náklady a tohle je po jarních opatřeních likviduje,“ řekl Právu Roman Houška, místopředseda představenstva Asociace dětské rekreace.

Ministerstvo financí schválilo neinvestiční výdaje využitelné pro školní pobyty

Jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Dle jejího sdělení peníze na školní pobyty již schválila pro MŠMT v rámci ostatních neinvestičních výdajů (tzv. ONIV). Bohužel ale z ONIV lze hradit pouze dopravu. Čekají nás tedy další jednání. Za ADR jednali Roman Houška a Miroslav Topinka, dále Tomáš Prouza za Svaz obchodu a cestovního ruchu, který nám schůzku zprostředkoval.

Nová omezení MZČR nezasahují školní výlety a pobyty

Ministr školství ADR potvrdil, že omezení od pondělí 5. října 2020 nezasahují do realizací školních akcí, tedy výletů a pobytů. Vždy je samozřejmě třeba dbát zvýšené hygieny, na což jsou pořadatelé již z léta a začátku podzimu zvyklí. Úspěšně proběhly tisíce táborů a probíhají jak školy v přírodě, tak školní výlety.

Jednání ADR s MMR a MŠMT za účasti SOCR a AŘZŠ

Jednání paní ministryně Dostálové (MMR), pana ministra Plagy (MŠMT), pana prezidenta Prouzy (SOCR), pana prezidenta Černého (AŘZŠ) s místopředsedy představenstva Houškou a Špačkem (ADR) o podpoře, kompenzacích a záchraně organizací zajišťujících dětskou školní rekreaci v prostorách MMR.

ADR se aktivně zapojuje do výsledného znění manuálu MŠMT

ADR se aktivně zapojuje do výsledného znění manuálu MŠMT. Přímo i nepřímo oslovuje MŠMT, MMR, AŘZŠ, AČCKA a další organizace a jednotlivce, aby manuál eliminoval rizika školních akcí, ale nevytvářel plošné překážky a likvidační zákazy.

Více v detailu aktuality.

Senát ČR - jednání o dotacích pro školy v přírodě a LVK

ADR iniciovala jednání o podpoře konání škol v přírodě a lyžařských kurzů. Jednání se na půdě Senátu ČR účastnili vážení senátoři Jiří Drahoš, Jiří Růžička, Jan Horník a Tomáš Prouza – předseda asociace obchodu a cestovního ruchu, dále pak Kateřina Neumannová – prezidentka asociace horských středisek a Libor Knot – ředitel asociace horských středisek.

Setkání s premiérem Andrejem Babišem v RS Růžená

Setkání s premiérem Andrejem Babišem proběhlo přímo v jednom z rekreačních středisek, kterých se mimořádně dotkla vládní opatření. Schůzky se účastnilo představenstvo ADR a paní doktorka Kotrbová z KHS jihočeského kraje. Na místě zazněl příslib finančně podpořit školy v přírodě, ze setkání vznikla televizní reportáž.

Více a odkaz na reportáž v detailu zprávy.

Jednání s hlavní hygieničkou o podmínkách táborů 2020 + manuál

Dne 13. 5.2020 MZČR se zástupci Asociace dětské rekreace (ADR), České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a Sdružení místních samospráv projednalo s hlavní hygieničkou podmínky konání letních táborů. ADR děkuje panu senátorovi Lumíru Kantorovi za zprostředkování schůzky. Děkujeme též MUDr. Rážové za konstruktivní a věcný přístup.