Aktuality

BLESKOVÁ ZPRÁVA - ADR prosadila na MMR "COVID školy v přírodě" pro ubytovatele

Jako obrovský úspěch lze označit snahu zejména místopředsedy ADR, Romana Houšky, který po několika měsíční práci prosadil na MMR "COVID školy v přírodě" pro ubytovatele. Tento program má odškodnit zmařené pobyty z června 2020. Program je schválen a v tuto chvíli se doplňují poslední parametry, které v základu vycházejí z COVID ubytování, tedy z Evropských směrnic. Pokračování v Aktualitách.

Vládní restrikce tvrdě zasáhnou i zájmové kroužky

„Už od začátku září byly zájmové aktivity nedoporučovány. Mělo to dopad na jejich provozovatele. Rodiče jim odmítli zaplatit školné na pololetí a posílají ho měsíčně. I kdyby tyto aktivity pořádaly neziskovky a nešlo o horentní zisky, stále mají fixní náklady a tohle je po jarních opatřeních likviduje,“ řekl Právu Roman Houška, místopředseda představenstva Asociace dětské rekreace.

Ministerstvo financí schválilo neinvestiční výdaje využitelné pro školní pobyty

Jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Dle jejího sdělení peníze na školní pobyty již schválila pro MŠMT v rámci ostatních neinvestičních výdajů (tzv. ONIV). Bohužel ale z ONIV lze hradit pouze dopravu. Čekají nás tedy další jednání. Za ADR jednali Roman Houška a Miroslav Topinka, dále Tomáš Prouza za Svaz obchodu a cestovního ruchu, který nám schůzku zprostředkoval.

Nová omezení MZČR nezasahují školní výlety a pobyty

Ministr školství ADR potvrdil, že omezení od pondělí 5. října 2020 nezasahují do realizací školních akcí, tedy výletů a pobytů. Vždy je samozřejmě třeba dbát zvýšené hygieny, na což jsou pořadatelé již z léta a začátku podzimu zvyklí. Úspěšně proběhly tisíce táborů a probíhají jak školy v přírodě, tak školní výlety.

Jednání ADR s MMR a MŠMT za účasti SOCR a AŘZŠ

Jednání paní ministryně Dostálové (MMR), pana ministra Plagy (MŠMT), pana prezidenta Prouzy (SOCR), pana prezidenta Černého (AŘZŠ) s místopředsedy představenstva Houškou a Špačkem (ADR) o podpoře, kompenzacích a záchraně organizací zajišťujících dětskou školní rekreaci v prostorách MMR.

ADR se aktivně zapojuje do výsledného znění manuálu MŠMT

ADR se aktivně zapojuje do výsledného znění manuálu MŠMT. Přímo i nepřímo oslovuje MŠMT, MMR, AŘZŠ, AČCKA a další organizace a jednotlivce, aby manuál eliminoval rizika školních akcí, ale nevytvářel plošné překážky a likvidační zákazy.

Více v detailu aktuality.

Senát ČR - jednání o dotacích pro školy v přírodě a LVK

ADR iniciovala jednání o podpoře konání škol v přírodě a lyžařských kurzů. Jednání se na půdě Senátu ČR účastnili vážení senátoři Jiří Drahoš, Jiří Růžička, Jan Horník a Tomáš Prouza – předseda asociace obchodu a cestovního ruchu, dále pak Kateřina Neumannová – prezidentka asociace horských středisek a Libor Knot – ředitel asociace horských středisek.

Setkání s premiérem Andrejem Babišem v RS Růžená

Setkání s premiérem Andrejem Babišem proběhlo přímo v jednom z rekreačních středisek, kterých se mimořádně dotkla vládní opatření. Schůzky se účastnilo představenstvo ADR a paní doktorka Kotrbová z KHS jihočeského kraje. Na místě zazněl příslib finančně podpořit školy v přírodě, ze setkání vznikla televizní reportáž.

Více a odkaz na reportáž v detailu zprávy.

Jednání s hlavní hygieničkou o podmínkách táborů 2020 + manuál

Dne 13. 5.2020 MZČR se zástupci Asociace dětské rekreace (ADR), České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a Sdružení místních samospráv projednalo s hlavní hygieničkou podmínky konání letních táborů. ADR děkuje panu senátorovi Lumíru Kantorovi za zprostředkování schůzky. Děkujeme též MUDr. Rážové za konstruktivní a věcný přístup.