O asociaci

Programové cíle a plány Asociace dětské rekreace od roku 2023

  1. Pokračovat v komunikaci s příslušnými úřady a politiky ČR a neustále na ně apelovat, aby podporovali aktivní dětskou rekreaci a volnočasové a neformální vzdělávání jako např. školy v přírodě a školní pobyty, tábory, kroužky, lyžařské a adaptační kurzy apod.

  2. Prosazovat systémovou podporu pro dětské pobyty zejména pro rodiny s příjmem nižším než 3,5 násobek životního minima

  3. Spolupracovat se Svazem obchodu a cestovního ruchu a dalšími profesními organizacemi.

  4. Být připomínkovým místem tam, kde se rozhoduje o dětské rekreaci a práci s dětmi.

  5. Vylepšovat legislativní rámec, který není v ideálním stavu.

  6. Medializovat společná témata a přispívat k všeobecné osvětě naší branže.

  7. Žádat o dotace z veřejných zdrojů, které asociace bude moci rozdělit mezi své členy.

  8. Být místem, kde si členové mohou vyměňovat názory i zkušenosti.

  9. Vyvíjet činnost na zrovnoprávnění všech právních forem poskytování služeb v rámci dětské rekreace a práce s dětmi.