O asociaci

Programové cíle a plány Asociace dětské rekreace – pro rok 2020 a 2021

 1. Pokračovat v komunikaci s vrcholnými politiky ČR. Apelovat na ministra školství i na ostatní politiky, aby podporovali organizování školních pobytů pro děti pro šk. rok 2020/21 + upozorňovat je, že v důsledku pandemie dochází k poklesu zájmu ze strany škol o naše služby.

 2. Vyjednat s ministrem Plagou i s ministryní Dostálovou kompenzaci pro pořadatele školních pobytů pro děti

 3. Žádat o o kompenzace pro ubytovatele se zaměřením na dětskou rekreaci za období 25.5. až 27.6.2020 a podílet se na zpřesnění podmínek pro žádání dotace v rámci Covidu – ubytování

 4. Uvést do praxe slib premiéra ČR, aby stát přispíval dětem na školu v přírodě částkou např. 2500 Kč na žáka

 5. Nabídnout našim členům právní pomoc zejména v souvislosti s koronavirem (hromadná žaloba na stát o náhradu škody, nebudou-li kompenzace; pomoc organizátorům ozdravných pobytů, kterým byl pobyt kvůli koronaviru ukončen; právní pomoc při rušení pobytů)

 6. Spolupracovat se Svazem obchodu a cestovního ruchu, s Asociací ředitelů základních škol i s Asociací horských středisek a dalšími profesními organizacemi.

 7. Stát se připomínkovým místem všude tam, kde se bude rozhodovat o našich záležitostech. Chceme medializovat naše témata a přispívat ke všeobecné osvětě naší branže. Chtěli bychom i vylepšit legislativní rámec, ve kterém se naše aktivity odehrávají (řada věcí není v ideálním stavu).

 8. Zpřístupnit svým členům možnosti účasti na dotačních programech, které vypisují ministerstva i kraje. I asociace by mohla být příjemcem veřejných peněz, které následně může rozdělit mezi své členy.

 9. Zažádat si u MŠMT o akreditaci programu, který umožní asociaci školit pro své členy hlavní vychovatele, vychovatele, oddílové vedoucí a jiné pracovníky.

 10. Asociace by mohla sjednat pro své členy výhodnou odpovědnostní pojistku, ale i lepší ceny s odběrateli (např. Makro, cestovní pojištění).

 11. Vytvořit platformu, ve které si budou naši členové vyměňovat názory i zkušenosti. Chceme poskytovat našim členům informační servis.