Asociace dětské rekreace ČR

hájíme společné zájmy

Jsme asociace, která sdružuje pořadatele dětských táborů, škol v přírodě, kroužků, školních výletů a exkurzí, soustředění a dalších druhů dětské rekreace. Zatupujeme provozovatele areálů sloužících ve velké míře dětské rekreaci.

Naše hlavní cíle jsou

podporovat provozovatele areálů, kteří se zaměřují velkou měrou na dětskou rekreaci

podporovat organizace pořádající dětskou rekreaci a volnočasové aktivity dětí

být partnerem státním institucím a profesním organizacím, být připomínkovým místem vznikající legislativy

posilovat dobré jméno dětské organizované rekreace u veřejnosti, fungovat jako osvětové místo

Aktuálně se děje

Energetická krize - hlídáme podporu pro členy

Energetická krize nás zaměstnává všechny, a tak se snažíme pro naše členy zjistit veškeré aktuální informace a především zajistit, aby nebyli opomenuti v žádných podpůrných programech. Více v článku.

Ukrajina – koordinace nabídek ubytovacích kapacit

ADR vyzívá své čeleny, aby volené ubytovací kapacity, které mohou nabídnout pro uprchlíky z Ukrajiny, nabízely přímo přes dobře organizovaná uprchlická centra, nebo krajská koordinační centra, čímž se urychlí celý proces pomoci. Kontakty naleznete v článku. Děkujeme, že pomáháte!

Rovné podmínky pro lyžáky 2021/22

Vše, co platilo doposud jen pro školy, bude platit pro jakýkoli lyžák, ať ho pořádá kdokoli (spolek, cestovní kancelář, zaměstnavatel apod.). O tuto změnu jsme velmi stáli, rovné podmínky pro všechny jsou důležité. Více v článku.

Valné shromáždění doplnilo předsednictvo

Valné shromáždění doplnilo pro běžící volební období předsednictvo a stanovilo další vize a cíle Asociace, došlo ke změnám stanov, které ukotvily potřebný širší záběr Asociace. Více v článku.

Pomáháme dětem z vesnic postižených tornádem

Pomáhali jsme dětem z vesnic zasažených tornádem. Zástupce ADR a ACK ČR, Adam Gebauer, se za Cestovní kancelář CK2 ujal žádosti o pomoc při organizaci speciálního tábora pro děti z Moravy v Praze. S celou myšlenkou přišla paní Janečková, které spolu s partnery a donátory patří velký dík. Celá akce se neuvěřitelně vydařila. Více v článku, včetně fotogalerie a webu tábora.

Manuál pro tábory 2021

Podařilo se, zde naleznete zveřejněný manuál pro pořádání letošní táborů, tedy pro léto 2021. https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021. Přímý proklik a další informace nad rámec opatření v článku.

"COVID školy v přírodě" pro ubytovatele zveřejněn

MMR zveřejnilo na základě našeho snažení a návrhů finální podobu výzvy k dotaci a k podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě. Přejeme všem členům Asociace, aby se Vám podařilo v rámci výzvy "Covid - školy v přírodě" získat maximum. Pokud ještě nejste členy, přihlaste se zde, zabere to pár minut a přináší jistotu, že se za Vás budeme i nadále prát. Více v článku.

Kontaktujte nás