Asociace dětské rekreace ČR

hájíme společné zájmy

Jsme asociace, která sdružuje pořadatele dětských táborů, škol v přírodě, kroužků, školních výletů a exkurzí, soustředění a dalších druhů dětské rekreace. Zatupujeme provozovatele areálů sloužících ve velké míře dětské rekreaci.

Naše hlavní cíle jsou

podporovat provozovatele areálů, kteří se zaměřují velkou měrou na dětskou rekreaci

podporovat organizace pořádající dětskou rekreaci a volnočasové aktivity dětí

být partnerem státním institucím a profesním organizacím, být připomínkovým místem vznikající legislativy

posilovat dobré jméno dětské organizované rekreace u veřejnosti, fungovat jako osvětové místo

Aktuálně se děje

Otevřený dopis svazů a asociací k novému návrhu kompenzací

Asociace dětské rekreace podporuje a je signatářem otevřeného dopisu svazů a asociací k novému návrhu kompenzací. Podporujeme snahu vrátit se k návrhům Hospodářské komory, které jsou spravedlivější a vycházejí ze znalosti podnikatelského prostředí. Celé znění v detailu zprávy.

COVID - Cestovní kanceláře - prodloužení výzvy

Naší asociaci ADR se podařilo ve spolupráci s AČCKA a ACKČR vyjednat prodloužení programu COVID - Cestovní kanceláře. Pomáháme tak kancelářím, které díky vládním opatřením a bující epidemii mají uzavřenou provozovnu, nebo zaměstnance na ošetřovném, v karanténě či nemocné. Tím se všem komplikovalo podání v původním termínu. Podařilo se získat cenné tři týdny navíc.

CK2 ve spojení s ADR podpořili protest zájezdových autobusů a poukázali na problém zařazení školních akcí do PES1

Adam Gebauer za CK2 a Miroslav Topinka za ADR se zúčastnili 20.12.2020 akce zájezdových dopravců, na které médiím prezentovali velmi problematické zařazení školních akcí do stupně PES1. Již od konce jara 2020 cestovní kanceláře a členové ADR žádají o zařazení školních akcí, tedy výletů, kroužků, škol v přírodě, lyžařských kurzů apod. alespoň do stupně 3, do které spadá široká veřejnost. Více a Aktualitách.

"COVID školy v přírodě" pro ubytovatele zveřejněn

MMR zveřejnilo na základě našeho snažení a návrhů finální podobu výzvy k dotaci a k podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě. Přejeme všem členům Asociace, aby se Vám podařilo v rámci výzvy "Covid - školy v přírodě" získat maximum. Kompenzace je čtyřnásobná oproti klasickému Covid ubytování, budeme proto rádi, když nezapomenete na podporu sociace. Pokud ještě nejste členy, přihlaste se zde, zabere to pár minut a přináší jistotu, že se za Vás budeme i nadále prát.

Vládní restrikce tvrdě zasáhnou i zájmové kroužky

„Už od začátku září byly zájmové aktivity nedoporučovány. Mělo to dopad na jejich provozovatele. Rodiče jim odmítli zaplatit školné na pololetí a posílají ho měsíčně. I kdyby tyto aktivity pořádaly neziskovky a nešlo o horentní zisky, stále mají fixní náklady a tohle je po jarních opatřeních likviduje,“ řekl Právu Roman Houška, místopředseda představenstva Asociace dětské rekreace.

Ministerstvo financí schválilo neinvestiční výdaje využitelné pro školní pobyty

Jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou. Dle jejího sdělení peníze na školní pobyty již schválila pro MŠMT v rámci ostatních neinvestičních výdajů (tzv. ONIV). Bohužel ale z ONIV lze hradit pouze dopravu. Čekají nás tedy další jednání. Za ADR jednali Roman Houška a Miroslav Topinka, dále Tomáš Prouza za Svaz obchodu a cestovního ruchu, který nám schůzku zprostředkoval.

Setkání s premiérem Andrejem Babišem v RS Růžená

Setkání s premiérem Andrejem Babišem proběhlo přímo v jednom z rekreačních středisek, kterých se mimořádně dotkla vládní opatření. Schůzky se účastnilo představenstvo ADR a paní doktorka Kotrbová z KHS jihočeského kraje. Na místě zazněl příslib finančně podpořit školy v přírodě, ze setkání vznikla televizní reportáž.

Více a odkaz na reportáž v detailu zprávy.

Jednání s hlavní hygieničkou o podmínkách táborů 2020 + manuál

Dne 13. 5.2020 MZČR se zástupci Asociace dětské rekreace (ADR), České rady dětí a mládeže, Sdružení pracovníků DDM a Sdružení místních samospráv projednalo s hlavní hygieničkou podmínky konání letních táborů. ADR děkuje panu senátorovi Lumíru Kantorovi za zprostředkování schůzky. Děkujeme též MUDr. Rážové za konstruktivní a věcný přístup.

Kontaktujte nás