Valné shromáždění doplnilo předsednictvo

Valné shromáždění doplnilo pro běžící volební období předsednictvo a stanovilo další vize a cíle Asociace. Došlo ke změnám stanov, které zohlednily širší záběr Asociace, což se projevilo změnou stanov. Aktuální stanovy naleznete v sekci https://www.adrek.cz/prihlaska. Změna stanov nám umožní vytvářet rozumné prostředí v širším okruhu, který však jednoznačně do našeho zaměření patří. Asociace se nadále bude zabývat problematikou pořádání dětských táborů, zájmových soustředění, kroužků, školních výletů, sportovní činnosti dětí a mládeže, propojování formálního a neformálního vzdělávání do volnočasových aktivit, školami v přírodě i provozem hromadných ubytovacích zařízení zaměřených na rekreaci dětí a mládeže.

Plné znění zápisu u Valného shromáždění je k dispozici členům, kteří uhradili členský poplatek.