Energetická krize - hlídáme podporu pro členy

Energetická krize nás samozřejmě zaměstnává všechny, a tak se snažíme pro naše členy zjistit veškeré aktuální informace. Je to poměrně složité, neboť média informují o této skutečnosti velmi rozdílně a ďábel je často ukryt v detailu a objevují se i různá protichůdná tvrzení. Zároveň mnoho opatření závisí na rozhodnutí EU. Chceme Vás proto v prvé řadě ujistit, že děláme maximum pro to, abychom ochránili zájmy členů asociace, především pak prostřednictvím Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), jehož jsme členy. Zde se snažíme, aby žádný subjekt nebyl opomenut a prosazujeme zastropování cen energií pro všechny subjekty z oblasti dětské rekreace. Jestli se nám to podaří, to v tuto chvíli nevíme, ale pracujeme pro naše členy stejně usilovně, jako tomu bylo v krizi covidové. V tuto chvíli víme (ale prosíme, bez jakékoliv záruky!), že zastropování cen energií by se mělo vztahovat na živnostníky, malé a střední firmy, připojené na maloodběr, v řešení je také zastropování na cca stejných hodnotách i pro ty, kdo mají velkoodběr. Limitujícím faktorem by měla být pouze velikost firmy, tj. max. 250 zaměstnanců a obrat do  cca 1,3 mld Kč, což myslím všichni splňujeme. Co je ale velmi pravděpodobné je, že zastropování či komepnzace nebude na celou část spotřeby elektřiny, ale zřejmě jen do výše 80%. To je vše co v tuto chvíli víme, nicméně vyjasnění by snad mělo být známo v řádu cca dvou týdnů. Hned jak budeme vědět něco dalšího, tak vás budeme informovat.