Kontroly táborů vs stejné podmínky pro všechny organizátory

Na půdě ČRDM proběhlo jednání mezi představiteli ACK ČR, ADR a ČRDM. ADR i ACK rozumí snaze ČRDM se vymanit z kontrol především malých oddílů, pro které je kontrola časovou zátěží. ACK však na jednání upozornila, že dle slov MPO nejde o plošnou kontrolu, ale kontrolu subjektů, kde úřady vyhodnotili možné porušení. Ani jedna z organizací však nemůže do kontrol zasáhnout či je dokonce ovlivňovat.

Pro ADR bylo zásadním bodem jednání nadnesení prosby o podporu kroků, které by vedly ke snížení byrokratické i daňové zátěže všech organizací, které pracují s dětmi a to bez ohledu na jejich formu. Předseda ČRDM byl k těmto prosbám vcelku rezervovaný, viděl spíše mnohé překážky. ADR si je překážek vědomo, ale rovné podmínky pro činnost s dětmi a mládeží jsou pro představitele ADR zásadní otázkou a budeme se znovu snažit v této otázce najít širokou podporu nejen u ČRDM, ale skrze další organizace a politická uskupení.