ADR se aktivně zapojuje do výsledného znění manuálu MŠMT

ADR se aktivně zapojuje do výsledného znění manuálu MŠMT. Přímo i nepřímo oslovuje MŠMT, MMR, AŘZŠ, AČCKA a další organizace a jednotlivce, aby manuál eliminoval rizika školních akcí, ale nevytvářel plošné překážky a likvidační zákazy. S výsledkem, který požaduje vysoká hygienická opatření po organizátorech a pořadatelích jsme spokojeni a považujeme je za zcela legitimní. Zodpovědnost za dodržování hygienických standardů nese organizátor, školní výlety a školy v přírodě jsou povoleny. Více v manuálu MŠMT a v druhé části reportáže na TV NOVA zde.