ADR prosadila na MMR "COVID školy v přírodě" pro ubytovatele

Jako obrovský úspěch lze označit snahu zejména místopředsedy ADR, Romana Houšky, který po několika měsíční práci prosadil na MMR "COVID školy v přírodě" pro ubytovatele. Tento program má odškodnit zmařené pobyty z června 2020. Program je schválen a v tuto chvíli se doplňují poslední parametry, které v základu vycházejí z COVID ubytování, tedy z Evropských směrnic. Veškeré podněty, které případně máte, směřujte na mail asociace, zbývá několik málo dnů na dílčí úpravy.

Děkujeme všem, kdož oslovili své kolegy a partnery a přivedli je jako členy asociace, děkujeme všem, kdož vyplnili předběžné dotazníky a pomohli tak k realizaci podpory. Děkujeme všem, kdož následně podpoří asociaci příspěvkem, abychom i nadále mohli vytrvale a úspěšně hájit zájmy členské základny.

Tisková zpráva ZDE

Info na MMR ZDE (zatím jen předběžné oznámení, nikoli výzva, o výzvě budeme členskou základnu informovat)