Časté dotazy na testy před a na táboře

Manuál pro letní tábory:

Je velmi podobný tomu z loňského roku. Nic nového navíc tam není, světlo světa snad spatří tento týden, tedy do 6.6.2021.

Mimořádná opatření:

Mimo manuál jednáme s ministerstvem zdravotnictví ohledně testů na letních táborech. Prozatím je dohoda následující - určitě bude potřeba test před nástupem dítěte na tábor. Pravděpodobně PCR, který si rodiče zajistí na jakémkoliv odběrovém místě v ČR, např. v místě svého bydliště. (Dva PCR testy jsou měsíčně zdarma placené státem.) S testováním dětí přímo na táboře se nepočítá. Snad se to nezmění. Ministerstvo zdravotnictví k této věci zatím nevydalo žádné stanovisko. Pravidelně je urgujeme. Jakmile budeme mít informace z ministerstva, budeme informovat klienty.