Asociace dětské rekreace ČR

hájíme společné zájmy

Jsme asociace, která sdružuje pořadatele dětských táborů, škol v přírodě, kroužků, školních výletů a exkurzí, soustředění a dalších druhů dětské rekreace. Zatupujeme provozovatele areálů sloužících ve velké míře dětské rekreaci.

Naše hlavní cíle jsou

podporovat provozovatele areálů, kteří se zaměřují velkou měrou na dětskou rekreaci

podporovat organizace pořádající dětskou rekreaci a volnočasové aktivity dětí

být partnerem státním institucím a profesním organizacím, být připomínkovým místem vznikající legislativy

posilovat dobré jméno dětské organizované rekreace u veřejnosti, fungovat jako osvětové místo

Aktuálně se děje

Valné shromáždění doplnilo předsednictvo

Valné shromáždění doplnilo pro běžící volební období předsednictvo a stanovilo další vize a cíle Asociace, došlo ke změnám stanov, které ukotvily potřebný širší záběr Asociace. Více v článku.

Pomáháme dětem z vesnic postižených tornádem

Pomáhali jsme dětem z vesnic zasažených tornádem. Zástupce ADR a ACK ČR, Adam Gebauer, se za Cestovní kancelář CK2 ujal žádosti o pomoc při organizaci speciálního tábora pro děti z Moravy v Praze. S celou myšlenkou přišla paní Janečková, které spolu s partnery a donátory patří velký dík. Celá akce se neuvěřitelně vydařila. Více v článku, včetně fotogalerie a webu tábora.

Doporučení pořadatelům táborů - tisková zpráva

V zájmu eliminace možných výskytů doporučujeme všem zúčastněným PCR testy max. 72 hodin před táborem. Vláda stanovila limit benevolentnější, ale je v zájmu nás všech si toto sami pro sebe zpřísnit. Řešit COVID na táboře nikdo jistě nechceme. Důvodem je vyšší přesnost PCR testů oproti antigenním testům. Více v článku.

Shoda na podmínkách účasti dětí na letních táborech

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rady dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech. Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat, a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. Více v článku.

Manuál pro tábory zveřejněn 4.6.2021

Podařilo se, zde naleznete zveřejněný manuál pro pořádání letošní táborů, tedy pro léto 2021. https://koronavirus.mzcr.cz/hygienicko-protiepidemicka-opatreni-letni-detske-rekreace-2021. Přímý proklik a další informace nad rámec opatření v článku.

Otevřený dopis svazů a asociací k novému návrhu kompenzací

Asociace dětské rekreace podporuje a je signatářem otevřeného dopisu svazů a asociací k novému návrhu kompenzací. Podporujeme snahu vrátit se k návrhům Hospodářské komory, které jsou spravedlivější a vycházejí ze znalosti podnikatelského prostředí. Celé znění v detailu zprávy.

"COVID školy v přírodě" pro ubytovatele zveřejněn

MMR zveřejnilo na základě našeho snažení a návrhů finální podobu výzvy k dotaci a k podpoře ubytovacích zařízení pro školy v přírodě. Přejeme všem členům Asociace, aby se Vám podařilo v rámci výzvy "Covid - školy v přírodě" získat maximum. Pokud ještě nejste členy, přihlaste se zde, zabere to pár minut a přináší jistotu, že se za Vás budeme i nadále prát. Více v článku.

Kontaktujte nás